Narodowe Święto Niepodległości - "Tarnów - Pierwsze Niepodległe"

button niepodlegly

 


Narodowe Święto Niepodległości - I etap "Drogi Tarnowian do niepodległości"- PROJEKT 2015-2018

1

 

   2018/2019           2017/2018        2016/2017       2015/2016

 


 

Tego dnia w tarnowskiej Katedrze poczet sztandarowy naszej szkoły wziął udział w uroczystej mszy świętej sprawowanej z okazji  97 rocznicy wyzwolenia naszego miasta i ogłoszenia go pierwszym niepodległym.

W ramach realizowanego przez szkołę programu edukacyjnego "Drogi tarnowian do niepodległości" młodzież klas III b i III d (w tym Koło Historyczne) pod opieką p. A. Kopeć - Wilk uczestniczyła w wykładzie historycznym zorganizowanym w Miejskiej Bibliotece Publicznej nr 9. Wykład przedstawiony przez p. Wojciecha Sypka poświęconym był historii Tarnowa i okolic w latach 1914 - 1918.

W ramach realizowanego programu edukacyjnego "Drogi tarnowian do niepodległości" uczniowie Koła Historycznego pod opieką p. A. Kopeć - Wilk, p. K. Płachty i p. T. Przygody nagrywali film - odgrywali sceny z czasów I wojny światowej w Tarnowie (m.in. wymarsz Drużyny Strzeleckiej, przemówienie T. Tertila ogłaszającego Tarnów niepodległym miastem).

 W ramach realizowanego programu edukacyjnego "Drogi tarnowian do niepodległości" uczniowie Koła Historycznego pod opieką p. A. Kopeć - Wilk i p. K. Płachty odwiedzili wybrane cmentarze z czasów I wojny światowej położone na terenie Okręgu VI Tarnów i Okręgu IV Łużna. Trasa objazdu wiodła przez cmentarze: nr 200 w Tarnowie - Chyszowie, nr 191 w Lubczy Szczepanowskiej, 192 i 193 w Dąbrówce Szczepanowskiej, 171 w Łowczówku i 123 Pustki - Łużna.

W ramach realizowanego programu edukacyjnego "Drogi tarnowian do niepodległości" Koło Historyczne pod opieką p. A. Kopeć - Wilk i p. K. Płachty poszukiwało śladów I wojny w Tarnowie. Trasa wiodła: ul. Dworcową, ul. Krakowską, pl. Kazimierza, Rynkiem, ul. Wielkie Schody, ul. NMP i alejkami Starego Cmentarza.

W ramach realizowanego od września programu edukacyjnego "Drogi tarnowian do niepodległości" uczniowie Koła Historycznego pod opieką p. A. Kopeć - Wilk odwiedzili cmentarze wojskowe nr 201, 202 i 203 położone na terenie Tarnowa. 

Podkategorie

2018/2019             2017/2018        2016/2017       2015/2016

 


 

 2018/2019             2017/2018        2016/2017       2015/2016

 


W roku szkolnym 2015/2016 nie realizowaliśmy kolejnego etapu projektu "Narodowe Święto Niepodległości". Podejmowaliśmy jednak szereg działań o tematyce niepodległościowej.


 

 2018/2019          2017/2018        2016/2017       2015/2016

 


Edukacja historyczna

 Od wielu lat prowadzimy róznorodne działania których zadaniem jest przybliżenie uczniom postaci, wydarzeń i miejsc ważnych dla historii ze szczególnym uwzględnieniem historii regionu. Wspólpracujemy z różnymi instytucjami, realizujemy ciekawe projekty rozwijając zainteresowania i zdolności uczniów. Np.:
- udział w wojewódzkim konkursie "Skarby Małopolski" w latach 2007 - 2014 (kolejne edycje), we współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie, prace plastyczne uczniow oraz scenariusze zajęć uczniów nagradzane rokrocznie, prace prezentowane na wystawach w Krakowie. Nasza praca plastyczna w ostatniej edycji w 2013/4r. „Wielka wojna, codzienne życie” nosiła nazwę "Przenikanie" a scenariusz "Tarnów - wojenne krajobrazy" - poświęcone były I wojnie światowej w Tarnowie. Praca plastyczna została nagrodzona w kategorii praca grupowa za adekwatne pokazanie przenikania życia codziennego i wojny i zajęła II m. w województwie (opieka: A. Kopeć - Wilk, K. Płachta, M. Latawka - Honkisz),
- udział w konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich,miejskich, np. w 2010 r. "Mój region na tle historii najnowszej - sprawozdanie z wycieczki" - tytuł laureataII m. dla 2 uczniów za stronę internetową poświęconą odwiedzonym przez naszych gimnazjalistów cmentarzom I wojny "Cmentarze I wojny światowej Tarnowa i okolic" - dostępna przez kilka lat jako podstrona na stronie www.g6t.pl, uzupełniana (powstała pod opieką A. Kopeć - Wilk)
- współorganizowanie spotkań ze świadkami historii - we współpracy z MBP nr 9 w Tarnowie,
- współpraca z Muzeum Okręgowym w Tarnowie, czy MCDN o/ Tarnów,
- rokrocznie wizyta uczniów klas trzecich w KL Auschwitz,
- udział lub organizacja uroczystych obchodów ważnych rocznic jak: 3.V, 11.11, Święto Patrona Szkoły, I transport do KL Auschwitz,
- realizacja projektów ogólnopolskich, np. Opowiem ci o wolnej Polsce (realizowany od kilku lat),gimnazjalnych projektów edukacyjnych,
- organizacja rokrocznie zajęć w terenie w formie wycieczek, objazdów historycznych np. "Szlakiem cmentarzy I wojny światowej", "Szlakiem architektury drewnianej" (organizacja: A. Kopeć - Wilk). 

Narodowe Święto Niepodległości - I etap "Drogi Tarnowian do niepodległości"
         W  czerwcu 2015 r. ogłoszono miejski projekt edukacyjny „Narodowe Święto Niepodległości” będący 3-letnim przygotowaniem do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W jego ramach odbył się konkurs na program edukacyjny z zakresu wychowania patriotycznego „Drogi Tarnowian do niepodległości". Program opracowany przez p. A. Kopeć-Wilk, p. K. Płachtę i p. M. Latawską - Honkisz zajął II miejsce i był realizowany w roku szkolnym 2015/2016 w naszym Gimnazjum nr 6.

Oto niektóre działania w ramach projektu: