Grupa 25 uczniów klas IIIa, IIIc i IIId  wzięła udział w  wycieczce  zawodoznawczej do Sądu w Tarnowie. Młodzież miała okazję poznać waruki pracy zawodów prawniczych, obejrzeć sale rozpraw, cele dla oczekujących na rozprawę, " błękitny pokój", w którym najczęściej przesłuchiwane są dzieci i ofiary przestępstw na tle seksualnym.  Uczniów oprowadzały po budynku  panie sędzie Wydziału  Karnego i Wydziału Cywilnego. Każda z nich przedstawiła w ciekawy sposób, na czym polega ich praca, jakiego typu sprawy rozpatrują i sądzą. Mówiły  również o  trudnościach, na jakie napotykają w swojej pracy. Odpowiadały także  na pytnia zadawane przez uczniów.

Wycieczka odbyła się w ramach projektu SPInKa prowadzonego w szkole pod kątem zajęć doradztwa zawodowego. Wyjście zorganizowała pani Katarzyna Płachta, szkolny doradca zawodowy.