W czwartek w naszej szkole odobyła się dyskoteka karnawałowa. Dochód z niej zostanie przeznaczony na rzecz zbiórki dla Sióstr Dominikanek z Czortkowa na Ukrainie, gdzie prowadzą świetlicę dla dzieci. Imprezę  zorganizował SU pod opieką pan Tomasza Przygody. Na dyskotece opiekunami byli też nauczyciele: pani  Katarzyna Płachta i pani Dorota Plichta.