Krystian Karczewski został laureatem ogólnopolskiej Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie, której finał odbył się 10.05.2018 w Warszawie. Opiekunem był pan Tomasz Przygoda.