Duet „Oblivion” w składzie Gabriela Nawój i Krystian Karczewski wystąpił na  tarnowskim Rynku w czasie otwarcia  Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych subregionu tarnowskiego.