Dnia 16.10.2018 roku Grupa uczniów klas III gimnazjum i klas VIII uczestniczyła w prezentacji pt: „ Zawody z dziedziny zdrowia i urody – edukacja, praca i kariera”. Prezentacja była jednym z przedsięwzięć organizowanych w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, a jej celem było zapoznanie młodych ludzi z kierunkami  kształcenia w tych dziedzinach w naszym mieście, charakterem pracy oraz możliwościami zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.