MIESIĄC  KWOTA

marzec

(z rekolekcjami)

64,05 zł

marzec

(bez rekolekcji)

54,90 zł

 

Bardzo prosimy o zgłoszenia do końca lutego kto nie będzie korzystał z obiadów w czasie rekolekcji. Dziękujemy!


  1. Korzystając z obiadów wpłatę należy dokonać od 1-go do 10-tego każdego miesiąca.

       Można wpłacać na konto szkoły:

       Nr konta:   66 1030 1250 0000 0000 8802 7051

  1. Rezygnację z posiłków należy zgłosić u intendenta. W przypadku braku zgłoszenia na początku miesiąca, rodzic poniesie koszty całomiesięcznego żywienia, pomimo że dziecko nie uczęszczało na obiady.
  2. W przypadku, gdy dziecko zachoruje należy nieobecność zgłosić u intendenta lub telefonicznie w sekretariacie szkoły do godz. 9.00 danego dnia (Tel. 14-625-10-14)
  3. Zgłoszenie nieobecności za obiad już ugotowany nie będzie uwzględnione.