Jak ratować życie - uczymy się udzielać pierwszej pomocy.

Obraz znaleziony dla:  logo krew

 Dnia 7 czerwca 2018 roku Świetlicowe Skrzaty uczyły się pod okiem pani Pauliny Maślanki jak udzielać pierwszej pomocy. Zajęcia były prowadzone na fantomie. Skrzaty ćwiczyły sumiennie, aby, gdy zajdzie potrzeba w sposób fachowy udzielić pierwszej pomocy i zawiadomić odpowiednie służby. Ozdabiały numery alarmowe 999 i 112. Uczyły się także jak przez telefon podać dane poszkodowanego.