Uczniowie wchodzą do szkoły i wychodzą z niej tylko przydzielonymi poniżej wejściami.

Wejście główne do szkoły przy sekretariacie   2a,3a,3b,3c
Od ul. Krzyskiej - wejście do szatni SP  1a,1b,2b,2c,4a,4b,5a,6d
Wejście przy pomniku św. Jana Pawła II  7a,8a,8b
 Wejście od boiska, przy szatniach byłego gimnazjum  6a,6b,6c,7b,7c