Drukuj
Kategoria: Aktualności
Odsłony: 431

Poniżej kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2020r.

Ferie zimowe

15 lutego - 28 lutego 2021 r.

małopolskie, kujawsko-pomorskie,
lubuskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia - 6 kwietnia 2021 r.

Dni ustawowo wolne od pracy

11 listopada,

1 i 6 stycznia,

3 maja,

3 czerwca

Planowane dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

(ustalone przez Dyrektora szkoły w porozumieniu
z Radą Rodziców na podstawie rozporządzenia MEN z 5 października 2010 r.)

14 października 2020r.,

2 listopada 2020r.,

4, 5 stycznia 2021r.,

25,26,27 maja 2021r.,

4 czerwca 2021 r.,

Świetlica w tych dniach

pełni dyżur od 6.30–16.30

Planowane zebrania i konsultacje od klas IV

15-17.09.20 – godz.17.00

20-22.10.20 – godz.17.00

15-17.12.20  – godz.17.00

20-21.01.21 – godz.17.00

7-9.04.21  – godz.17.00

19-21.05.21  – godz.17.00

Planowane Rady klasyfikacyjne

19 stycznia 2021r., 17 czerwca 2021r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021 r.

Ferie letnie

26 czerwca – 31 sierpnia 2021r.