FZ_3
 

Dnia 22.03.2018 został zorganizowany już po raz kolejny wyjazd uczniów klas III gimnazjum  na „ Festiwal Zawodów” w Krakowie w ramach doradztwa zawodowego.  Młodzież mogła z bliska przyjrzeć się zawodom różnych branż, jakich można nauczyć się w Małopolsce, poznać ofertę szkół ponadgimnazjalnych regionu na poziomie szkolnictwa zawodowego, technicznego, licealnego jak i wyższego. Uczestnicy mieli możliwość zasięgnąć opinii o danym kierunku, rozmawiając z nauczycielami i uczniami reprezentującymi poszczególne szkoły. Uczniowie chętnie korzystali z porad doradców zawodowych, obecnych na stoiskach. Dla wielu młodych ludzi takie przedsięwzięcie było jedyną okazją do zobaczenia wielości, różnorodności, możliwości zdobywania i wzbogacania kwalifikacji zawodowych.

Wyjazd zorganizowała  pani Katarzyna Płachta, doradca zawodowy.