6 listopada uczniowie klas VII a, VIII a, VIII c oraz kl. III b gimnazjum wzięli udział wycieczce  do Centrum Edukacji Lotniczej na lotnisku w Balicach.

W ramach zajęć odbyła się gra terenowa, celem której było poznanie lotniska, poszczególnych miejsc i obiektów. Uczniowie poszerzyli wiedzę dotyczącą historii  portu lotniczego w Balicach, etapów odprawy pasażerskiej, zasiedli za sterami symulatora lotów, poznali stanowiska pracy obsługi naziemnej lotniska. Wyjazd zorganizowany został w ramach zajęć doradztwa zawodowego.