Jak co roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zbiórce na rzecz Małych Pacjentów Kliniki Transplantacji Szpiku Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu przez SU oraz wolontariat szkolny. Koordynatorem był pan Tomasz Przygoda.