SPInKa_1

Od października roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej nr 14.im. S. Jaracza funkcjonować będzie SPInKa czyli szkolny punkt informacji i kariery utworzona w ramach projektu unijnego realizowanego przez Gminę Miasta Tarnowa. Projekt ma na celu szeroki i kompleksowy dostęp uczniów klas II, III gimnazjum oraz VII szkoły podstawowej do szkolnego doradcy zawodowego. W ramach tego projektu będą proponowane uczniom zajęcia warsztatowe, wyjścia i wycieczki zawodoznawcze, udział w Festiwalu Zawodów, Targach Edukacyjnych oraz przedsięwzięciach z zakresu doradztwa edukacyjnego i zawodowego organizowanych w regionie. Ważnym elementem będą również porady i konsultacje indywidualne u doradcy zawodowego zwieńczone stworzeniem IPD czyli indywidualnym planem działania.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału w projekcie, rekrutacja trwa.