Świetlicowe Skrzaty na spotkaniu z pisarką
 

 Świetlicowe Skrzaty uczestniczyły dnia 5 czerwca 2018 roku w spotkaniu z panią Barbarą Gawryluk-pisarką dla dzieci. Opiekunem była pani Beata Konieczna. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek o pracy osoby tworzącej opowieści dla milusińskich.