Uczestnicy IV Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego ,,Dzieckiem być...": ,,Historia Polski w obrazach", organizowanego przez Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie uczestniczyli w uroczystym  wręczeniu  nagród i dyplomów oraz otwarciu wystawy pokonkursowej. Uczennica kl. III d, Barbara Bizacka zajęła  III miejsce, natomiast Magdalena Madej, również kl. III d, zdobyła wyróżnienie. Konkurs obejmował dwa etapy. Do drugiego zakwalifikowały się: Barbara Bizacka, Magdalena Madej, Joanna Smoła. Uczennice wykonywały w pracowni szkoły rzeźby o tematyce historycznej pt. ,,Zawisza Czarny". Opiekun artystyczny: pani Magdalena  Latawska – Honkisz.