MIESIĄC  KWOTA

WRZESIEŃ

 95 zł 

Bardzo prosimy o pilne wpłaty do 10 WRZEŚNIADziękujemy!

Wpłat dokonujemy w danym miesiącu za dany miesiąc.

Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest wypełnienie karty zgłoszenia dziecka i złożenie jej w świetlicy szkolnej (parter sala nr 11) w terminie do 5 września 2023 r.

Warunkiem przyjęcia dziecka na obiady jest wypełnienie karty zgłoszenia dziecka i złożenie jej u Pani Intendentki lub u wychowawcy klasy w terminie 1 lub 4 września 2023 r.

 

INFORMACJA  DLA  RODZICÓW

Pliki do pobrania:
Pobierz plik (Karta_zgłoszenia_dziecka_na_obiady.pdf)Karta zgłoszenia dziecka na obiady[ ][ ]

Poniżej dostępny jest harmonogram dyżurów nauczycieli.

Prosimy o wcześniejsze poinformowanie nauczyciela poprzez e-dziennik odnośnie spotkania w czasie godzin jego dostępności. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w których nauczyciel będzie nieobecny z powodu np. wycieczek, wyjść z uczniami, zwolnienia L4, innych zmian.

Poniżej dostępny jest harmonogram dyżurów nauczycieli.

Prosimy o wcześniejsze poinformowanie nauczyciela odnośnie spotkania w czasie godzin jego dostępności przez e-dziennik. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w których nauczyciel będzie nieobecny z powodu np. wycieczek, wyjść z uczniami, zwolnienia L4, innych zmian.

12 września 2023 r. o godz. 17.00 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów kl. IV-VIII. 

Przydział sal:

 

Warunkiem przyjęcia dziecka na obiady jest wypełnienie karty zgłoszenia dziecka i złożenie jej u Pani Intendentki lub u wychowawcy klasy w terminie do 2 września 2022 r.

ZAPRASZAMY !!!

 

INFORMACJA  DLA  RODZICÓW

Pliki do pobrania:
Pobierz plik (Karta_zgłoszenia_dziecka_na_obiady.pdf)Karta zgłoszenia dziecka na obiady[ ][ ]