MIESIĄC  KWOTA

MAJ

75 zł 

Bardzo prosimy o pilne wpłaty do 10 MAJA. Dziękujemy!

Wpłat dokonujemy w danym miesiącu za dany miesiąc.

Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest wypełnienie karty zgłoszenia dziecka i złożenie jej w świetlicy szkolnej (parter sala nr 11) w terminie do 5 września 2023 r.

Poniżej dostępny jest harmonogram dyżurów nauczycieli.

Prosimy o wcześniejsze poinformowanie nauczyciela poprzez e-dziennik odnośnie spotkania w czasie godzin jego dostępności. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w których nauczyciel będzie nieobecny z powodu np. wycieczek, wyjść z uczniami, zwolnienia L4, innych zmian.

Warunkiem przyjęcia dziecka na obiady jest wypełnienie karty zgłoszenia dziecka i złożenie jej u Pani Intendentki lub u wychowawcy klasy w terminie 1 lub 4 września 2023 r.

 

INFORMACJA  DLA  RODZICÓW

Pliki do pobrania:
Pobierz plik (Karta_zgłoszenia_dziecka_na_obiady.pdf)Karta zgłoszenia dziecka na obiady[ ][ ]

Banner 1920X1080  

Szanowni Państwo!
Trwa realizacja programu Ministerstwa Cyfryzacji „Laptop dla ucznia”, w ramach którego każdy czwartoklasista w Polsce otrzyma bezpłatnie laptopa – sprzęt do codziennego użytku i edukacji. Poniżej publikujemy materiały, które odpowiedzą na pytania związane z realizacją programu. 

Pliki do pobrania:
Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi_Rodzice.pdf)Pytania i odpowiedzi - Rodzice[ ][ ]

25 stycznia 2024 r. o godz. 17.00 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów kl. IV-VIII. 

Przydział sal:

Poniżej dostępny jest harmonogram dyżurów nauczycieli.

Prosimy o wcześniejsze poinformowanie nauczyciela odnośnie spotkania w czasie godzin jego dostępności przez e-dziennik. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w których nauczyciel będzie nieobecny z powodu np. wycieczek, wyjść z uczniami, zwolnienia L4, innych zmian.