Poniżej dostępny jest harmonogram dyżurów nauczycieli.

Prosimy o wcześniejsze poinformowanie nauczyciela odnośnie spotkania w czasie godzin jego dostępności przez e-dziennik. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w których nauczyciel będzie nieobecny z powodu np. wycieczek, wyjść z uczniami, zwolnienia L4, innych zmian.

9.00 – Msza Św. na rozpoczęcie dla wszystkich (po Mszy przejście do wyznaczonych sal).

Uczniowie klas pierwszych przechodzą na salę gimnastyczną na spotkanie z Dyrektorem Szkoły, po zakończeniu spotkania przechodzą do wyznaczonych sal.

 

Przydział sal na rozpoczęcie roku szkolnego  2022/23

 

Warunkiem przyjęcia dziecka na obiady jest wypełnienie karty zgłoszenia dziecka i złożenie jej u Pani Intendentki lub u wychowawcy klasy w terminie do 2 września 2022 r.

ZAPRASZAMY !!!

 

INFORMACJA  DLA  RODZICÓW

Pliki do pobrania:
Pobierz plik (Karta_zgłoszenia_dziecka_na_obiady.pdf)Karta zgłoszenia dziecka na obiady[ ][ ]

 

Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest wypełnienie karty zgłoszenia dziecka i złożenie jej w świetlicy szkolnej (parter sala nr 11) w terminie do 2 września 2022 r.

ZAPRASZAMY !!!