MIESIĄC  KWOTA

CZERWIEC

60 zł

 

Bardzo prosimy o pilne wpłaty do 10 CZERWCADziękujemy!

Wpłat dokonujemy w danym miesiącu za dany miesiąc

Koszt jednego obiadu to 4zł.

Uwaga! Od dnia 3.10.2019 r. płatność za obiady można dokonać tylko przelewem bankowym.

Nowy nr konta szkoły:  77 1020 4955 0000 7002 0267 7557

 

IMG 20220613 074643

  1. Korzystając z obiadów wpłatę należy dokonać od 1-go do 10-tego każdego miesiąca.

       Można wpłacać na konto szkoły:

       Nr konta:   66 1030 1250 0000 0000 8802 7051

  1. Rezygnację z posiłków należy zgłosić u intendenta. W przypadku braku zgłoszenia na początku miesiąca, rodzic poniesie koszty całomiesięcznego żywienia, pomimo że dziecko nie uczęszczało na obiady.
  2. W przypadku, gdy dziecko zachoruje należy nieobecność zgłosić u intendenta lub telefonicznie w sekretariacie szkoły do godz. 9.00 danego dnia (Tel. 14-625-10-14)
  3. Zgłoszenie nieobecności za obiad już ugotowany nie będzie uwzględnione.