MIESIĄC  KWOTA

KWIECIEŃ

100 zł 

Bardzo prosimy o pilne wpłaty do 10 KWIETNIA. Dziękujemy!

Wpłat dokonujemy w danym miesiącu za dany miesiąc.

Uwaga! Od dnia 3.10.2019 r. płatność za obiady można dokonać tylko przelewem bankowym.

Nr konta szkoły:  77 1020 4955 0000 7002 0267 7557

 

INFORMACJA  DLA  RODZICÓW

  1. Korzystając z obiadów wpłatę należy dokonać do 10-go każdego miesiąca.
  2. Rezygnację z posiłków należy zgłosić u intendenta. W przypadku braku zgłoszenia na początku miesiąca rodzic poniesie koszty całomiesięcznego żywienia, pomimo że dziecko nie uczęszczało na obiady.
  3. W przypadku, gdy dziecko zachoruje należy nieobecność zgłosić u intendenta lub telefonicznie w sekretariacie szkoły do godziny 9.00 danego dnia (TELEFON: 14-625-10-14).
  4. Zgłoszenie nieobecności za obiad już ugotowany nie będzie uwzględnione.