s14 org1s14 mws1s14 bs1s14 prawo1s14 h1s14 jaracz1

Dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 14 stanowią obecnie:

Dyrektor: mgr Jadwiga Jachym

Wicedyrektor: mgr inż. Alicja Pawlak

 

 

suW skład Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 14 w Tarnowie w roku szkolnym 2021/2022 wchodzą:

 

PRZEWODNICZĄCY - Antoni Breński 8b,


WICEPRZEWODNICZĄCY - Dawid Kudroń 8c,


SEKRETARZ/SKARBNIK - Klaudia Jurek 8a i Julia Stańczyk 7d,


CZŁONKOWIE RADY - Rafał Grzebieniowski 8a i Kacper Grzebieniowski 8a.

 

 

Działania i realizowanie projekty ujęte są o odrębnym menu (SAMORZĄD).