s14 org1s14 mws1s14 bs1s14 prawo1s14 h1s14 jaracz1

Dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 14 stanowią obecnie:

Dyrektor: mgr Jadwiga Jachym

Wicedyrektor: mgr inż. Alicja Pawlak

 

 

suW skład Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 14 w Tarnowie w roku szkolnym 2019/2020 wchodzą:

Przewodniczący - Izabela Szklarz

Zastępca - Aleksandra Tybon

Członkowie zarządu - Nikodem Walasek i Olga Gołąb

 

Działania i realizowanie projekty ujęte są o odrębnym menu (SAMORZĄD).