s14 org1s14 mws1s14 bs1s14 prawo1s14 h1s14 jaracz1

 

 

 • Kronika Szkoły
  Kronika Szkoły
 • Pierwszy wpis w kronice szkoły
  Pierwszy wpis w kronice szkoły
 • Tarnów na przełomie XIX i XX wieku. W 1885r. otwarto
  Tarnów na przełomie XIX i XX wieku. W 1885r. otwarto "starą szkołe"

  „stara szkoła”, mieściła się w budynku gdzie dzisiaj znajduje się poczta i biblioteka publiczna.

 • Dramatyczny stan budynku
  Dramatyczny stan budynku "starej szkoły" w 1918 r.

Ponad sto lat temu, ówczesny Inspektor Szkolny, Franciszek Habura, powiedział do gospodarzy Krzyża: „Kościół już macie, dziś wam oświata jest potrzebna”. Krzyżanie odrzekli: „Kiedy tak, wybudujemy kaplicę i szkołę”. Zanim ją jednak wybudowano, naukę rozpoczęto w 1883 w prywatnym domu Józefa Partyki. Dopiero po dwóch latach została oddana do użytku publicznego tzw. „stara szkoła”, gdzie w dniu dzisiejszym znajduje się poczta i biblioteka publiczna. W 1889 roku Franciszek Józef I ofiarował na dokończenie budowy szkoły 100 złotych reńskich z własnej szkatuły.

Szkoła na dobre rozpoczęła swoją działalność, ucząc czytania, pisania, religii, rachunków, geografii i śpiewu.

Przełom XIX i XX wieku obfitował w liczne wydarzenia, które przerywały naukę na kilka miesięcy w roku. Do najważniejszych z nich zaliczyć należy epidemie cholery iospy, mroźne zimy i brak pieniędzy na opał. W latach Iwojny światowej nauka również odbywała się bardzo nieregularnie z powodu stacjonowania w szkole wojsk polskich.

W roku 1918 stan budynku szkolnego przedstawiał się dramatycznie – w miejscu szyb papiery, przy drzwiach ani jednego klucza, ani jednej klamki. Szkoła zamykana była praktycznie każdej zimy na okres trzech miesięcy zimowych z powodu braku opału. A uczniów ciągle przybywało. W 1930 roku uczęszczało ich już 270. Było to bardzo dużo, jak na ówczesne warunki lokalowe i ilość nauczycieli, których było tylko czterech.

W 1939 roku udało się szkołę częściowo odnowić  iwyremontować. Niestety, we wrześniu wybuchła wojna, w szkole zaczęło stacjonować wojsko polskie. Budynek znacznie ucierpiał z powodu wybuchu bomb. Przez całą wojnę nauka odbywała się dość regularnie, choć spadła znacznie frekwencja. Rodzice nie posyłali dzieci do szkoły z powodu chorób, epidemii i lęku przed bombardowaniem.

„Wieś Krzyż miastem się staje”

 W 1958 roku, Krzyż włączono do miasta. Ówczesną kierowniczką szkoły była pani Janina Ejgierd. W pięciu salach lekcyjnych uczyło się wtedy 428 uczniów. Grono nauczycielskie składało się z 15 osób i prowadziło zajęcia na 4 zmiany. Z powodu braku dodatkowego pomieszczenia w szkole nie było żadnej pracowni. Kancelaria szkoły była równocześnie pokojem nauczycielskim, sekretariatem, gabinetem lekarskim, a także magazynem sprzętu szkolnego.

W związku z bardzo złym stanem technicznym szkoły zaistniała konieczność wybudowania nowego obiektu dla 430 uczniów.

 • Kierowniczka szkoły Janina Ejgierd podczas uroczystości otwarcia
  Kierowniczka szkoły Janina Ejgierd podczas uroczystości otwarcia
 • Otwarcie szkoły
  Otwarcie szkoły
 • Kierowniczka szkoły Janina Ejgierd wśród zaproszonych na uroczystość władz Tarnowa
  Kierowniczka szkoły Janina Ejgierd wśród zaproszonych na uroczystość władz Tarnowa
 • Zaproszeni goście i licznie zgromadzeni mieszkańcy Krzyża podczas uroczystości otwarcia
  Zaproszeni goście i licznie zgromadzeni mieszkańcy Krzyża podczas uroczystości otwarcia
 • Kolejny kierownik szkoły, Pan Zbigniew Łyczko
  Kolejny kierownik szkoły, Pan Zbigniew Łyczko
 • Odsłonięcie tablicy poświęconej Patronowi
  Odsłonięcie tablicy poświęconej Patronowi
 • Absolwenci
  Absolwenci

Budowę rozpoczęto w 1958 roku. Trwała ona 5 lat. Warto podkreślić w tym miejscu ogromne zaangażowanie kierowniczki szkoły, komitetu rodzicielskiego i mieszkańców dzielnicy.

Nowy 11 - izbowy budynek oddano ostatecznie dnia 1 września 1963 roku. Szkole nadano imię Stefana Jaracza, co jest w pełni uzasadnione, gdyż ojciec Jaracza pracował w niej jako nauczyciel i kierownik, a Stefan Jaracz ukończył ją z odznaczeniem.

21 stycznia 2006 r. w naszej szkole uroczyście obchodziliśmy stulecie urodzin Pani Janiny Ejgierd - byłej długoletniej kierowniczki Szkoły Podstawowej w Krzyżu.

Bogata historia życia Jubilatki mogłaby posłużyć za kanwę ciekawego filmu, zawiera bowiem zarówno wiele momentów radosnych, jak ipełnych dramatyzmu.

20 listopada 2008 r. odbyło się  w naszej szkole uroczyste otwarcie nowego boiska szkolnego. Uroczystego otwarcia dokonał prezydent Ryszard Ścigała.

24 czerwca 2010 r. nasza szkoła otrzymała nowy sztandar. Poświęcenia sztandaru dokonał ksiądz proboszcz naszej parafii Zdzisław Puścizna podczas uroczystej Mszy św. Prezydenta Tarnowa reprezentowała Pani inspektor Danuta Ciszek. Przedstawiciele Rady Rodziców wręczyli sztandar Pani dyrektor Grażynie Barwacz.

WIĘCEJ...