s14 konks14 DODR1s14 PLEK1s14 KAL1s14 REK1s14 EDUNET1s14 KO1

Egzamin 8-klasisty oraz nabór do szkół średnich
- Informacje
szczegóły na stronie
Okręgowa Komisja Egzaminacyjnej w Krakowie  

 
 
a/ Uczeń składa w szkole pierwszego wyboru wniosek do 31.05.2021 (do 15:00) (szkoły gdzie jest dodatkowy test) lub do 21-06-2021 (15:00) (oddziały ogólne).
b/ 25.06.2021 -14.07.2021 ewentualna zmina preferencji kandydata.
c/ do 14.07.2021 (15:00) kandydaci dostarczają do szkoły pierwszego wyboru wymagane dokumenty (oryginał lub kopia).
d/ publikacja list 22.07.2021

  Uczniowie bedą przeszkoleni na lekcji Informatyki.
od 17-05-2021 można się logować.
 

 

Ogłoszenie!

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 im. Stefana Jaracza w Tarnowie ogłasza zapisy do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022  przyjmowane są dzieci:

- 7-letnie - objęte obowiązkiem szkolnym (na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat);

- 6-letnie - zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (art. 36 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe).

 

Dzieci obwodowe – przyjmowane są z urzędu na postawie zgłoszenia

Dzieci spoza obwodu – od 8 marca do 20 kwietnia 2021 r. - na podstawie wniosku.

 

Postępowanie rekrutacyjne jest przeprowadzane tylko wtedy, gdy po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej, na podstawie zgłoszeń rodziców, pozostaną wolne miejsca, na które wnioski o przyjęcie złożą rodzice uczniów zamieszkałych poza obwodem.

 

Zapisu można dokonać w sekretariacie szkoły w godz.8ᴼᴼ do 15ᴼᴼ.

Obowiązuje rekrutacja w formie papierowej.

 

Jeżeli rodzice dzieci obwodowych wybiorą inną szkołę, uprzejmie prosimy o informację, w której szkole dziecko będzie spełniało obowiązek szkolny.

 

Ogłoszenie!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 im. Stefana Jaracza w Tarnowie ogłasza zapisy do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021  przyjmowane są dzieci:

- 7-letnie - objęte obowiązkiem szkolnym (na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat);

- 6-letnie - zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (art. 36 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe).

 

Informacja dla rodziców w sprawie naboru do klas pierwszych publicznych szkół dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum(1.pdf)oraz do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych (2.pdf - kl. VIII)