s14 konks14 DODR1s14 PLEK1s14 KAL1s14 REK1s14 EDUNET1s14 KO1

Szanowni Rodzice!

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 im. Stefana Jaracza  w Tarnowie ogłasza rozpoczęcie naboru do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025 przyjmowane są dzieci:

– 7-letnie (urodzone w roku 2017) – objęte obowiązkiem szkolnym

– 6-letnie (urodzone w roku 2018) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

Obowiązywać będzie rekrutacja tradycyjna (w formie papierowej).

Druki zgłoszenia do zapisu (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) i druki wniosków o przyjęcie  (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły) dostępne są w sekretariacie oraz na stronie internetowej www.szp14.pl.                 

Wypełnione i podpisane przez obojga rodziców zgłoszenia (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie) i wnioski (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły) prosimy składać w sekretariacie szkoły w godzinach pracy tj. 7.00-15.00  w dniach: 

    - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły  - od 22 stycznia 2024 r.

    - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły - od 4 marca do 19 kwietnia 2024 r.

Jeżeli rodzice dzieci obwodowych wybiorą inną szkołę, uprzejmie prosimy o informację, w której szkole dziecko będzie spełniało obowiązek szkolny.

                                                                                             

Szanowni Rodzice!

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 im. Stefana Jaracza  w Tarnowie ogłasza rozpoczęcie naboru do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024 przyjmowane są dzieci:

7-letnie (urodzone w roku 2016) – objęte obowiązkiem szkolnym (na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat);

6-letnie (urodzone w roku 2017) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (art. 36 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

 

Szanowni Rodzice!

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 im. Stefana Jaracza  w Tarnowie ogłasza rozpoczęcie naboru do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023.

 

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023 przyjmowane są dzieci:

7-letnie (urodzone w roku 2015) – objęte obowiązkiem szkolnym (na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat);

6-letnie (urodzone w roku 2016) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (art. 36 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

 

Obowiązywać będzie rekrutacja tradycyjna (w formie papierowej). Zapisu można dokonać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.00.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły będzie można zapisywać od 7 marca do 20 kwietnia 2022 roku do godz. 15.00.

 

Jeżeli rodzice dzieci obwodowych wybiorą inną szkołę, uprzejmie prosimy o informację, w której szkole dziecko będzie spełniało obowiązek szkolny.

Egzamin 8-klasisty oraz nabór do szkół średnich
- Informacje
szczegóły na stronie
Okręgowa Komisja Egzaminacyjnej w Krakowie  

1. Uczniowie otrzymują od wychowawcy login i hasło dostępu do strony naboru.
2. Na lekcji Informatyki odbędzie się szkolenie z obsługi.
3. Szczegółowe informacje oraz harmonogram działań dostępny jest po zalogowaniu (należy bezwzględnie przestrzegać ustalonego harmonogramu).
 
 logowanie:
 
 
 

 

 

 

Ogłoszenie!

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 im. Stefana Jaracza w Tarnowie ogłasza zapisy do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022  przyjmowane są dzieci:

- 7-letnie - objęte obowiązkiem szkolnym (na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat);

- 6-letnie - zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (art. 36 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe).

 

Dzieci obwodowe – przyjmowane są z urzędu na postawie zgłoszenia

Dzieci spoza obwodu – od 8 marca do 20 kwietnia 2021 r. - na podstawie wniosku.

 

Postępowanie rekrutacyjne jest przeprowadzane tylko wtedy, gdy po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej, na podstawie zgłoszeń rodziców, pozostaną wolne miejsca, na które wnioski o przyjęcie złożą rodzice uczniów zamieszkałych poza obwodem.

 

Zapisu można dokonać w sekretariacie szkoły w godz.8ᴼᴼ do 15ᴼᴼ.

Obowiązuje rekrutacja w formie papierowej.

 

Jeżeli rodzice dzieci obwodowych wybiorą inną szkołę, uprzejmie prosimy o informację, w której szkole dziecko będzie spełniało obowiązek szkolny.