Egzamin 8-klasisty oraz nabór do szkół średnich
- Informacje
szczegóły na stronie
Okręgowa Komisja Egzaminacyjnej w Krakowie  

1. PORTAL ELEKTRONICZNEGO NABORU DO SZKÓŁ ŚREDNICH - Uczeń