Szanowni Rodzice!

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 im. Stefana Jaracza  w Tarnowie ogłasza rozpoczęcie naboru do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025 przyjmowane są dzieci:

– 7-letnie (urodzone w roku 2017) – objęte obowiązkiem szkolnym

– 6-letnie (urodzone w roku 2018) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

Obowiązywać będzie rekrutacja tradycyjna (w formie papierowej).

Druki zgłoszenia do zapisu (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) i druki wniosków o przyjęcie  (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły) dostępne są w sekretariacie oraz na stronie internetowej www.szp14.pl.                 

Wypełnione i podpisane przez obojga rodziców zgłoszenia (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie) i wnioski (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły) prosimy składać w sekretariacie szkoły w godzinach pracy tj. 7.00-15.00  w dniach: 

    - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły  - od 22 stycznia 2024 r.

    - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły - od 4 marca do 19 kwietnia 2024 r.

Jeżeli rodzice dzieci obwodowych wybiorą inną szkołę, uprzejmie prosimy o informację, w której szkole dziecko będzie spełniało obowiązek szkolny.