Egzamin 8-klasisty oraz nabór do szkół średnich
- Informacje
szczegóły na stronie
Okręgowa Komisja Egzaminacyjnej w Krakowie  

1. Uczniowie otrzymują od wychowawcy login i hasło dostępu do strony naboru.
2. Na lekcji Informatyki odbędzie się szkolenie z obsługi.
3. Szczegółowe informacje oraz harmonogram działań dostępny jest po zalogowaniu (należy bezwzględnie przestrzegać ustalonego harmonogramu).
 
 logowanie: