Szanowni Rodzice!

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 im. Stefana Jaracza  w Tarnowie ogłasza rozpoczęcie naboru do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024 przyjmowane są dzieci:

7-letnie (urodzone w roku 2016) – objęte obowiązkiem szkolnym (na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat);

6-letnie (urodzone w roku 2017) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (art. 36 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Obowiązywać będzie rekrutacja tradycyjna (w formie papierowej). Zapisu można dokonać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.00.

Wszystkie informacje oraz druki dostępne są na stronie internetowej www.szp14.pl

 

Jeżeli rodzice dzieci obwodowych wybiorą inną szkołę, uprzejmie prosimy o informację, w której szkole dziecko będzie spełniało obowiązek szkolny.