Informacja dla rodziców w sprawie naboru do klas pierwszych publicznych szkół dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum(1.pdf)oraz do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych (2.pdf - kl. VIII)