Informacja dla rodziców w sprawie naboru do klas pierwszych
w Szkole Podstawowej nr 14 im. Stefana Jaracza w Tarnowie

Szanowni Państwo

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 im. Stefana Jaracza w Tarnowie
ogłasza  zapisy do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019

 

Do klas pierwszych przyjmowane będą dzieci:

  • 7-letnie (urodzone w roku 2011) objęte obowiązkiem szkolnym;
  • 6-letnie (urodzone w roku 2012) zgodnie z wolą rodziców, które ukończyły roczne

         przygotowanie przedszkolne albo dziecko posiada opinię Poradni Psychologiczno-

         Pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (art. 36 ust. 2

ustawy -Prawo oświatowe).

Zapisu można dokonać w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 do 15.00

  • dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły - od dnia 12 marca do 13 kwietnia 2018 roku
  • dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły - od 12 marca do 13 kwietnia2018 roku

         do godz. 15,00

Rekrutacja będzie prowadzona w formie papierowej.

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 14 im Stefana Jaracza w Tarnowie zapraszają na „Dzień Otwarty Szkoły” w dniu 10 kwietnia 2018r. o godz.17.00.