calendar 1847346 1280   

Poniżej kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2023r.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2023r.

Ferie zimowe

12 lutego – 25 lutego 2024 r.

małopolskie, kujawsko-pomorskie,
lubuskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

Dni ustawowo wolne od pracy

1 listopada 2023r.

1, 3, 30 maja 2024r.

Planowane dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

(ustalone przez Dyrektora szkoły w porozumieniu
z Radą Rodziców na podstawie rozporządzenia MEN
z 5 października 2010 r.)

2 listopada 2023r.,

22 grudnia 2023r.

2, 14, 15, 16, 31  maja 2024r.,

3 czerwca 2024 r.,

Świetlica w tych dniach

pełni dyżur od 6.30–16.30

Planowane zebrania i konsultacje od klas IV

12.09.23r. – godz.17.00 (zebrania)

16.11.23r. – godz.17.00 (konsultacje)

25.01.24r. – godz.17.00 (zebrania)

11.04.24r. – godz.17.00 (zebrania)

(zmiana terminu)

9.05.24r. – godz.17.00 (konsultacje)

Planowane zebrania klas I-III

13.09.23r. – godz.17.00

24.01.24r. – godz.17.00

Zmiana terminu zebrania marcowego - zebranie przeniesione na kwiecień. 

kl. 1a - 10.04.2024r. godz. 18.00

kl. 1b - 10.04.2024r. godz. 17.30

kl. 1c - 10.04.2024r. godz. 17.30

kl. 2a - 09.04.2024r. godz. 17.00

kl. 2b - 10.04.2024r. godz. 16.00

kl. 2c - 10.04.2024r. godz. 17.00

kl. 3a - 10.04.2024r. godz. 17.00

kl. 3b - 10.04.2024r. godz. 18.00

Planowane Rady klasyfikacyjne

23 stycznia 2024r., 13 czerwca 2024r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2024 r.

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2024r.