Uczniowie: Wojciech Pawłowski, Filip Walkowicz, Filip Latocha i  Jakub Basta zostali finalistami wojewódzkiego konkursu: „Ocalić od zapomnienia. W 100 - lecie  Wielkiej Wojny 1914 –1918. Śladami walk i nekropolii”. Przygotowali opracowanie o żołnierzach pochowanych na cmentarzu żydowskim w Tarnowie. Opiekunem był nauczyciel historii, pan Tomasz Przygoda. Serdecznie gratulujemy!