Poczet sztandarowy gimnazjum uczestniczył w katedrze tarnowskiej w uroczystej mszy świętej w intencji wszystkich byłych burmistrzów i prezydentów Tarnowa.  Młodzież wraz z opiekunem, panem Tomaszem Przygodą, włączyła się w ten sposób w obchody upamiętniające zryw niepodległościowy naszego miasta w 1918 roku.