4_4  

Więcej zdjęć w galerii.

 

18 maja odbyła się w naszej szkole impreza artystyczna „Majówka z 14- stką”. Uczniowie wystąpili ze wspaniałym programem przed rodzicami, dziadkami, a także przed zaproszonymi gośćmi: Panią Grażyną Barwacz, radną Miasta Tarnowa, ks. proboszczem Jackiem Olszakiem oraz przedstawicielami Rady Osiedla „Krzyż”. Swoim występem chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować Radzie Osiedla za ogromną pomoc przy remoncie boiska szkolnego. Bez dużego wsparcia finansowego remont nie byłby możliwy!

Podczas Koncertu Wiosennego uczniowie zaprezentowali bajki: Jak smok zmienił jadłospis, Królewna Śmieszka i Kopciuszek oraz przedstawili zabawne skecze promujące ochronę środowiska i zdrowy styl życia, zakończone pokazem sportowym. Imprezę artystyczną ubogaciły skoczne piosenki w wykonaniu najmłodszych artystów naszej szkoły.

Organizatorem koncertu była Pani Iwona Grabowska, wystąpiły również grupy przygotowane pod okiem Pani Marty Jarmuły oraz Pani Anny Piotrowskiej. Za sprzęt odpowiadał Pan Zbigniew Walkowicz, za dekorację - Pani Magdalena Latawska-Honkisz, prezentacje multimedialne - Pani  Bożena Tobiasz. Gratulujemy wszystkim występującym ogromnego talentu!