Informujemy, że w dniu 8 lipca w godzinach od godz. 10.00 do godz. 12.00 w sali nr 10 (byłe gimnazjum)

wychowawcy klas ósmych będą wydawać zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty.

Prosimy uczniów o przybycie w tym terminie.