Dyrekcja Szkoły informuje, że półkolonia letnia w Szkole Podstawowej nr 14 im. Stefana Jaracza  w Tarnowie zostanie zorganizowana w terminie:  24.06.2024– 05.07.2024.

Odpłatność rodziców za udział jednego dziecka w turnusie wynosić będzie 965 zł. 

Dla posiadaczy Karty Tarnowskiej Rodziny obowiązuje odpłatność w wysokości mniejszej o 10% od podstawowej odpłatności. (868,50 zł )

Rejestrowanie wniosków odbędzie się drogą elektroniczną.

Uczestnikiem półkolonii może być wyłącznie uczeń publicznej lub niepublicznej szkoły podstawowej,  mający adres zamieszkania na terenie miasta Tarnowa lub uczęszczający do szkoły mającej siedzibę na terenie miasta Tarnowa.

Przyjmowanie kandydatów na uczestników półkolonii odbywać się będzie w następujący sposób:

a) w pierwszej kolejności przyjmowani będą uczniowie z klas od I do VI,
b) w drugiej kolejności, w miarę wolnych miejsc będą przyjmowani uczniowie klas od VII do VIII.

Organizatorzy zapewniają opiekę w godz. 700 – 1600, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek oraz atrakcyjny program zajęć.


Rejestracja uczestników

Rejestracja kandydatów na uczestników półkolonii, odbywać się będzie za pomocą systemu elektronicznego „Nabór do obsługi procesy rekrutacji na półkolonie”, dostępnego na stronie adresem https://zlobki.vulcan.net.pl/turnus1/Candidates/Add w terminie od godziny 8.00 w dniu 23 kwietnia 2024 r. do godziny 12.00 w dniu 24 kwietnia 2024 r.

O wstępnym zakwalifikowaniu ucznia na półkolonie, jego opiekunowie prawni zostaną zawiadomieni drogą elektroniczną na adres email podany w formularzu rejestracyjnym, w terminie do dnia 30 kwietnia 2024 r.

W terminie do dnia 7 maja 2024 r. do godziny 14.00 opiekunowie prawni uczniów wstępnie zakwalifikowanych, w szkole która została wskazana w formularzu rejestracyjnym, osobiście lub drogą elektroniczną (skany przesłane na adres e-mail szkoły) składają następujące dokumenty:
a) podpisany egzemplarz wniosku, który został złożony w systemie elektronicznym,
b) kopia Karty Tarnowskiej Rodziny – jeśli taką Kartę dana rodzina posiada,
c) wypełniona karta kwalifikacyjna – formularz do pobrania z systemu elektronicznego,
d) dowód wpłaty opłaty za udział w półkolonii.

Więcej informacji dostępnych jest w załączniku do Zarządzeniu Prezydenta Miasta Tarnowa nr 123/2024  z dnia 8 marca 2024 r., który stanowi Regulamin naboru.