8 listopada 2017r. o godz.10.40 ( środa) odbędzie się Szkolny Konkurs Poezji Patriotycznej.

UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs skierowany jest do  uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Przesłuchania konkursowe będą odbywać się z udziałem publiczności.

WARUNKI UCZESTNICTWA

  • Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do prezentacji 1 wiersza o tematyce patriotycznej  dostosowanej do możliwości odtwórczych wykonawcy; czas występu nie powinien przekraczać 5 minut.
  • Uczestników oceniać będzie jury powołane przez organizatora.

 KRYTERIA OCENY

  • dobór i rozumienie tekstu,
  • zaangażowanie emocjonalne i pomysłowość interpretacji,
  • poprawność i ekspresja wypowiedzi,
  • dykcja oraz opanowanie tekstu.

INFORMACJE

  1. Kolejność prezentacji ustala organizator.
  2. Wszelkich informacji udziela Bogna Augustyn oraz uczący poloniści.

Zgłoszenia należy składać nauczycielom języka polskiego do 6.11.2017.

Wszystkich chętnych serdecznie zaprasza organizator: mgr Bogna Augustyn oraz Dyrekcja szkoły!