Dzień Otwarty Szkoły

Dnia 4 kwietnia 2019 roku gościliśmy w naszej szkole rodziców i dzieci sześcioletnie z przedszkola

z okazji Dnia Otwartego Szkoły. Obecni byli również rodzice uczniów i nauczyciele. Pani dyrektor

Jadwiga Jachym powitała wszystkich gości , a szczególnie sześciolatki. Klasy II przygotowały

przedstawienie o tematyce wiosenno – wielkanocnej „ Gdzie jest Wiosna?” i Taniec Pisanek.

Opracowanie Panie Renata Kolbusz, Marta Radoń, i Małgorzata Szabłowska. Nauczyciele klas I – III

zaprezentowali swoje sale lekcyjne i ciekawe pomoce dydaktyczne, którymi mogły pobawić się

przyszłoroczne pierwszaki. Zorganizowany został bufet i poczęstunek na korytarzu szkoły.

Pokaz zdrowej żywności przedstawiły klasy starsze wraz z wychowawczynią Panią Alicją Pawlak.

Biblioteka szkolna – Panie Bożena Gogola i Jolanta Żeleźnik zorganizowały wystawę nowości książkowych

dla sześciolatków. Pani Iwona Grabowska przygotowała teatrzyk „ Czy przyjdzie do nas Wiosna z klasami młodszymi oraz oprawę muzyczną piosenek.

Pani Misiaszek przygotowała rozgrywki szachowe. W salach odbywały się doświadczenia przyrodnicze

i chemiczne. Przeprowadzony został również quiz z języka angielskiego.  Zuchy prowadzone

przez Panią Annę Sitarz zaprezentowały piosenkę „ Wesoła Gromada”. Na zakończenie sześciolatki

zostały obdarowane prezencikami wykonanymi przez uczniów szkoły pod opieką Pani Magdaleny Latawskiej-Honkisz, która udekorowała salę gimnastyczną na uroczystość. Nad nagłośnieniem czuwał Pan Zbigniew Walkowicz. Atrakcji było wiele.

 BMNB0341.JPG