image001  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie zaprasza uczniów klas I – VI szkół podstawowych na zajęcia w trakcie wakacji.

W tym roku będziemy realizować drugą edycję cyklu warsztatów psychoedukacyjnych pn. Kreatywna Akademia Letnia.

 

Zajęcia będą prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-11.30, w dwóch terminach (do wyboru):

28 czerwca - 2 lipca 2021 roku (pierwszy tydzień wakacji)

5 lipca - 9 lipca 2021 roku (drugi tydzień wakacji)

 

W ramach zajęć oferujemy między innymi:

* Rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych, także w kontekście sytuacji pandemicznej i powrotu do nauczania stacjonarnego,

* Gry i zabawy integracyjne, kształtowanie umiejętności współpracy,

* Gry i zabawy ruchowe i plastyczne doskonalące koordynację wzrokowo-ruchową,

* Rozwijanie twórczego myślenia; warsztaty plastyczne,

* Ćwiczenia rozwijające pamięć, koncentrację, sprawność manualną, funkcje percepcyjne,

* Ćwiczenie logicznego myślenia, rozwijanie wyobraźni i kreatywności,

* Wspomaganie rozwoju emocjonalnego: ćwiczenie umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami.

 

Zajęcia prowadzone są przez pracowników poradni – psychologów i pedagogów. Jeśli aura pozwoli zajęcia będą także realizowane na świeżym powietrzu. Jesteśmy przygotowani na przyjęcie 40 dzieci w grupach podzielonych w pierwszym, oraz 30 dzieci w drugim tygodniu wakacji, zachowując zasady reżimu sanitarnego. Zapewniamy bezpłatne drugie śniadanie. Na wszystkich uczestników czekają nagrody-niespodzianki.

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy przyjmowane są w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Chyszowskiej 3 (tel. 14 655 99 95) do piątku 18 czerwca.