List Ministra Edukacji i Nauki na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

listministranazakonczeniezajecdydaktycznowychowawczych20202021 1listministranazakonczeniezajecdydaktycznowychowawczych20202021 2