plakat 2019-2020_1 W roku szkolnym 2019/2020 kontynuowana jest realizacja projektu:  Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II w ramach doradztwa zawodowego. Adresatami projektu są uczniowie klas VIII, którzy mogą korzystać z zajęć warsztatowych i porad indywidualnych w stworzonym na potrzeby projektu Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery (SPInKa).

Od dnia 03.09.2019 trwa rekrutacja uczestników projektu, która ma charakter otwarty, więc  uczniowie mogą zgłaszać chęć udziału w nim, podczas całego roku szkolnego do szkolnego doradcy zawodowego.