1_3
 Więcej zdjęć w galerii.

Dnia 01 października 2019 został wybrany Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 14 im. Stefana Jaracza w Tarnowie na rok szkolny 2019/2020.

Wybory poprzedziła kampania wyborcza kandydatów przeprowadzona przez ostatni tydzień września. Kandydaci zaprezentowali swój program na plakatach umieszczonych w dwóch miejscach szkoły, roznosili ulotki i prowadzili indywidualne spotkania z wyborcami. Punktem kulminacyjnym było spotkanie wyborcze kandydatów z uczniami klas IV, V, VI, VII i VIII, podczas którego prezentowali społeczności szkolnej własne pomysły , odpowiadali na pytania zebranych uczniów.

Następnego dnia odbyły się wybory w małej sali gimnastycznej stanowiącej w tym czasie lokal wyborczy, gdzie pod okiem Komisji Wyborczej składającej się z przedstawicieli klas IV,V,VI,VII I VIII oddawali głosy uczniowie i nauczyciele.

Po zakończeniu głosowania członkowie Komisji Wyborczej w obecności opiekuna Samorządu Uczniowskiego SP14 zliczyli głosy na poszczególnych kandydatów, co odnotowali w protokole powyborczym:

Uprawnionych do głosowania było 338 osób (uczniowie klas : IV – VIII, dyrekcja, nauczyciele). Oddano 315 głosów, z czego, głosów nieważnych było 6, głosów ważnych było: 309. Głosy oddane na poszczególnych kandydatów rozłożyły się następująco:

Izabela Szklarz kl. VIII c – 152 głosy

Aleksandra Tybon kl. VIII b – 61 głosów

Nikodem Walasek kl. VII b – 43 głosy

Olga Gołąb kl. VIII a – 27 głosów

Bartosz Basta kl. VIII a – 26 głosów

Regulamin SU przewiduje czteroosobowy skład zarządu, tak więc :

Przewodniczący Izabela Szklarz

Zastępca Aleksandra Tybon

Członkowie zarządu Nikodem Walasek i Olga Gołąb

 W najbliższych dniach SU przedstawi Dyrektorowi SP 14 do zatwierdzenia wspólnie opracowany plan działalności na rok szkolny 2019/2020.