Szczęśliwie rozpoczęliśmy kolejny rok tym razem w drugiej klasie gimnazjum. Wspólnie tworzymy zgrany zespół liczący 26 uczniów. Gospodarzem klasy jest Aleksandra Pokora ze sztabem pomocniczym. Role zastępcy pełni Julia Boda, a skarbnika Sara Natkaniec. Mamy to szczęście, że naszą wychowawczynią jest pani Aneta Kopeć-Wilk, na którą zawsze możemy liczyć. Jesteśmy aktywni, pomysłowi i chętnie zaangażowani w działalność szkoły. Mamy kilku bardzo zdolnych uczniów, którzy w zeszłym roku otrzymali najwyższą nagrodę naukową - "Primus Interparis". Wśród naszych kolegów i koleżanek jest paru zdolnych sportowców, którzy reprezentują szkołę w zawodach na szczeblu międzyszkolnym i wojewódzkim. Jesteśmy również uzdolnieni muzycznie, ponieważ mamy w klasie skrzypka, gitarzystów oraz pianistów. Tworzymy klasę, w której uczniowie posiadają szerokie zainteresowania w różnych dziedzinach i potrafią się nimi wzajemnie zarażać.