Warunkiem przyjęcia dziecka jest wypełnienie 

karty zgłoszenia dziecka na świetlicę szkolnąkarty zgłoszenia dziecka na obiady 

i złożenie jej do pudła umieszczonego przy wejściu do szkoły od strony szatni do  2 września 2021 r.

W przypadku zbyt dużej liczby chętnych, o przyjęciu dziecka zadecyduje

komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.

ZAPRASZAMY !!!

 

Karty zgłoszeń można pobrać poniżej.