calendar 1847346 1280   

Poniżej kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2021r.

Ferie zimowe

17stycznia - 30 stycznia 2022 r.

małopolskie, kujawsko-pomorskie,
lubuskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

Wiosenna przerwa świąteczna

14 kwietnia - 19 kwietnia 2022 r.

Dni ustawowo wolne od pracy

1 i 11 listopada,

6 stycznia,

3 maja,

16 czerwca

Planowane dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

14 października 2021r.,

12 listopada 2021r.,

7 stycznia 2022r.,

2, 24,25,26 maja 2022r.,

17 czerwca 2022 r.,

Świetlica w tych dniach

pełni dyżur od 6.30–16.30

Planowane zebrania i konsultacje od klas IV

9.09.21 – godz.17.00 (zebrania)

4.11.21– godz.17.00 (konsultacje)

13.01.22 – godz.17.00 (zebrania)

31.03.22  – godz.17.00(zebrania)

19.05.22  – godz.17.00 (konsultacje)

Planowane Rady klasyfikacyjne

11 stycznia 2022r., 17 czerwca 2022r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2022 r.

Ferie letnie

25 czerwca – 31 sierpnia 2022r.