W ramach realizowanego od września programu edukacyjnego "Drogi tarnowian do niepodległości" uczniowie Koła Historycznego pod opieką p. A. Kopeć - Wilk odwiedzili cmentarze wojskowe nr 201, 202 i 203 położone na terenie Tarnowa.