W ramach realizowanego programu edukacyjnego "Drogi tarnowian do niepodległości" Koło Historyczne pod opieką p. A. Kopeć - Wilk i p. K. Płachty poszukiwało śladów I wojny w Tarnowie. Trasa wiodła: ul. Dworcową, ul. Krakowską, pl. Kazimierza, Rynkiem, ul. Wielkie Schody, ul. NMP i alejkami Starego Cmentarza.