Tego dnia w tarnowskiej Katedrze poczet sztandarowy naszej szkoły wziął udział w uroczystej mszy świętej sprawowanej z okazji  97 rocznicy wyzwolenia naszego miasta i ogłoszenia go pierwszym niepodległym.