Z tej okazji została przygotowana akademia przez uczniów Koła Historycznego. Uroczystość była podsumowaniem projektu „Drogi Tarnowian do niepodległości” realizowanego od września pod opieką p. A. Kopeć- Wilk, p. K. Płachty i p. T. Przygody. Do scenariusza akademii wykorzystane zostały materiały dokumentalne w formie archiwalnych fotografii i kart pocztowych, fabularyzowanej korespondencji  prywatnej z frontu i okupowanego Tarnowa, filmu nakręconego przez uczestników projektu w stylizowanych strojach i mundurach, upamiętniającego ważne momenty z tych czasów: wieści o wybuchu I wojny światowej, szkoleniach ochotników w organizacjach paramilitarnych, wymarszu tarnowskich legionistów, scen z frontu, i ogłoszenia odzyskania niepodległości przez ówczesnego burmistrza miasta Tadeusza Tertilla. W ramach projektu, uczniowie przygotowali również kotyliony i śpiewniki pieśni patriotycznych, które rozdali uczniom podczas akademii. Cała społeczność szkoły włączyła się we wspólny śpiew, by w ten sposób uczcić to podniosłe święto. Serdeczne podziękowania kierujemy do p. M. Latawskiej – Honkisz i p. K. Płaczek za współpracę w realizacji projektu i organizacji uroczystości.