Przygotowujemy się do objazdu historycznego "Szlakiem cmentarzy I wojny światowej": planujemy trasę, wykonujemy baner z symbolami narodowymi, przycinami wstążki biało -czerwone, kompletujemy znicze, drukujemy miniśpiewnik pieśni patriotycznych.