iws_5
 Więcej zdjęć w galerii.

Tego dnia odwiedziliśmy kilka wybranych cmentarzy położonych na terenie Okręgu nr VI (Tarnów) oraz jeden położony na terenie Okręgu nr IV (Łużna). Poznaliśmy okoliczności powstania, architekturę sepulklarną, projektantów i narodowości żołnierzy spoczywających na cmentarzach: nr 200 Tarnów - Chyszów, nr 191 Lubcza, 192 Dąbrówka Szczepanowska, 193 Dąbrówka Szczepanowska - dwuczęściowy, 171 Łowczówek oraz 123 Pustki - Łużna. Na wszystkich cmentarzach zapaliliśmy znicze ozdoione biało - czerwonymi wstążkami. Na wybranych cmentarzach wykonaliśmy zdjęcia pamiątkowe z wcześniej przygotowanym banerem o tematyce patriotycznej.

Na cmentarzach: 158, 159 i 171 zaznaczyliśmy groby Legionistów wstążką biało - czerwoną lub ją odświeżyliśmy. Na cmentarzu nr 123 Pustki Łużna szczególną uwagę zwróciliśmy na kwaterę kryjącą szczątki żołnierzy z Tarnowa walczących w 57 pułku piechoty armii austro - węgierskiej. Na cmentarzu nr 193 mieliśmy możliwość wyobrazić sobie jak wyglądało codzienne życie w okopach. Na cmentarzu w Łowczówku i w Łużnej wspólnie odśpiewaliśmy wybrane wcześniej pieśni patriotyczne z okresu I wojny światowej. W objeździe wzięło udział 49 uczniów pod opieką 5 nauczycieli.

Po objeździe historycznym został ogłoszony konkurs na najciekawszy materiał z zajęć w terenie. Uczniowie zostali zachęceni do ponownego odwiedzenia cmentarzy z rodzinami. Wyjazd przygotowała p. A. Kopeć- Wilk.