gra_11
 Więcej zdjęć w galerii.

 Gra terenowa "Patataj, patataj ..." , jako element projektu „Świętujmy Niepodległą”, odbyła się 21 listopada  2017 roku na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 w Tarnowie, ul Krzyska 118,  w  godzinach 12.30 – 15.00. Uczestnikami gry byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 14 w Tarnowie wraz z oddziałami gimnazjalnymi  (Gimnazjum nr 6). 

Celem Gry było zdobycie nowych informacji historycznych z czasów I wojny światowej, poznanie historii pieśni „Przybyli ułani”, poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy, poznanie dawnych zabaw, poznanie szyfru ramowego, rozwijanie umiejętności współpracy i wytrwałości w dążeniu do celu, dobra zabawa, aktywny wypoczynek.

Uczestnicy podzieleni zostali na patrole składające się z od 4 do 6 osób. Patrole były zróżnicowane wiekowo. Zadaniem uczestników Gry było poruszanie się pomiędzy poszczególnymi  punktami  oraz wykonywanie następujących po sobie zadań.

PRZEBIEG GRY

12.30 – Odprawa patroli.

12.45 – Rozpoczęcie gry, zajęcie stanowisk przez poszczególne patrole.

13.00 – 14.30 – Wykonywanie zadań na punktach.

  1. Czytanie tekstu o ułanach i pieśni „Przybyli ułani”. Uzupełnianie tekstu z lukami. Rozwiązanie quizu.
  2. Rozszyfrowanie hasła (szyfr ramowy tzw. czekoladka).
  3. Pierwsza pomoc: skaleczenia, bandażowanie, RKO.
  4. Układanie własnej zwrotki pieśni „Przybyli ułani”.
  5. Dawne zabawy: ciuciubabka, rzut beretem, klasy, gra w kapsle, toczenie fajerek, bierki.
  6. Projektowanie armaty.
  7. Ułożenie krzyżówki do hasła "ułani".

14.30- 15.00 – podsumowanie gry, wspólne zaśpiewanie pieśni patriotycznych, zakończenie gry.

Na zakończenie uczniowie - uczestnicy projektu otrzymali pamiątki: koniki, sumiaste wąsy i kolczyki, karty pocztowe okolicznościowe i coś słodkiego. W realizacji poszczególnych zadań pomogli nam rodzice uczniów kl. 3d i rodzic uczennicy kl. 3bg. Opiekunami byli: p. A. Sitarz, p. K. Kołosowska i p. A. Kopeć - Wilk. Pomysłodawcą gry była p. Anna Sitarz.