Przystępujemy do realizacji przedostatniego zadania w ramach projektu miejskiego - opracowujemy reklamę promującą miasto Tarnów. Zwracamy uwagę na dotychczas wykonanae zadania oraz na fakt, że to Tarnów jako pierwszy odzyskał Niepodległość (uczniowie kl. 3cg i zuchy).